Referanser boliger

Ved prosjektering av nye boliger bistår vi hele prosessen fra konseptskisser til ferdigattest.
Vi har også bred erfaring innenfor ombygging, tilbygg og påbygg av eksisterende boliger. 
REFERANSELISTE BOLIGER

Fossveien 12-16, Lier (86 leiligheter)
Fossveien 10, Lier (28 leiligheter)
Solbergbanen Park, Solbergelva (24 leiligheter)
Reprogården, Åmot (18 leiligheter/næring)
Fjellheim Gård, Drammen (11 leiligheter)
Bergstien 73A, Drammen (enebolig)
Sommerfrydveien 26, Drammen (enebolig)
Øvre Lianvei , Lier (2 eneboliger)
Moreneveien 10, Drammen (enebolig)
Rehabilitering av Statoil-bolig, Stavanger (enebolig)
Frelsesarmeen Oslo omsorgsbolig (rehabilitering boliger), Tønsberg


Referanser

Alle kategorier