Vi hjelper deg med hele prosessen – fra idé til ferdig bygg

Interiør

Interiør er rammen rundt folks hverdag og er svært viktig for vår daglige trivsel. Interiør er like aktuelt i private hjem, restauranter og på arbeids-plassen. I tillegg til gjennom-gående planlegging av effektive bruksarealer er vår intensjon å skape gode rom med farger, møbler, tekstiler og belysning.

Privat

AD Arkitekter kan bistå med gode, komplette løsninger etter kundens behov og ønsker. Vi prosjekterer alt fra nybygg til ombygging av eneboliger, leiligheter, fritidshus og hytter.

Næring

Vi kan bistå ved alle typer prosjekter innen næring, også konseptutvikling.

AD Arkitekter har lang erfaring med innredning av restauranter og barer. Vi har også bred erfaring innen skips- og båtinnredning fra prosjekter i hele verden.

Reguleringsplan

Vi leverer komplette, detaljerte reguleringsplaner og område-regulering i henhold til Plan- og bygningsloven, i tillegg til rådgivning innenfor byplanlegging.

Vi leverer også tjenester innenfor miljø- og energi-rådgivning for bygninger, samt bygningsfysikk.

Våre tjenester

Private:

Arkitekttegninger
Boliger og hytter
Tilbygg og renovering
Spesialmøbler
Kjøkken, bad og garderobe
Ansvarlig søker til nybygg
Utearealer

Næring og offentlig:

Utarbeidelse av reguleringsplaner
Forprosjekter
Anbudsdokumenter
Næringsbygg og kontorinnredninger
Hotell, restaurant og skipsinnredninger
Prosjektering
Landskapsutforming

Om AD Arkitekter

Vi realiserer drømmer! Ideer blir til virkelighet med vår kompetanse.

AD Arkitekter kan bistå ved alle typer prosjekter innenfor arkitekturprosjektering,
både for det private og offentlige. Vi utfører også planlegging og regulering,
samt utfyllende studier av muligheter i forbindelse med eiendoms- og byutvikling.

 

Vi kan delta i alle faser av prosjektet fra utvikling av tomter og eksisterende bygg. Vi følger prosjektet fra ide til ferdigstillelse og tar hånd om alle søknader og godkjenninger underveis.

Alle våre prosjekter baseres på en grundig behovsoversikt og funksjonsanalyse, for å skape effektive bruksarealer som ivaretar kundens behov. Vi kan bistå med arkitekturprosjektering av alle typer bygg, nybygg, ombygging, tilbygg og påbygg både innen eksteriør og interiør samt utomhus- og grøntanlegg.

Vår suksess bygger i stor grad på vår brede kompetanse og forståelse av viktigheten med funksjonelle rom med riktig atmosfære. Vi arbeider systematisk med gode planløsninger og møbleringsdetaljer, og leverer gjerne spesialdesign av innredningselementer. AD Arkitekter leverer komplette løsninger ned til minste detalj etter kundens ønske.

AD Arkitekter vant NorgesGruppens konseptkonkurranse Fasett i 2016, samt Byggeskikkprisen i 2007 for Kiwi Hovedkontor i Lier.

Et av våre prosjekter ble også nominert til Byggeskikkprisen i 2011.

 

AD Arkitekter har sentralgodkjenning for;
Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2
Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2

 

AD Arkitekter er en komplett rådgiver for både private og offentlige oppdragsgivere.