Referanser reguleringsplaner

AD Arkitekter bistår i alle faser av prosjektet fra tidlige analyser og vurdering av eiendommenes utviklingspotensiale til regulering, byggprosjektering, utomhusplaner og søknader.
Vi leverer komplette detaljreguleringsplaner og områderegulering i henhold til Plan- og bygningsloven, i tillegg til rådgiving innenfor byplanlegging, miljø- og energirådgiving for bygninger.

 

Vi bistår også private utbyggere med innspill til kommuneplanprosesser og kommunedelplaner.

 

 

REFERANSELISTE REGULERINGSPLANER

Hillestad Elvetun, Holmestrand kommune. Bolig og næring (pågående arbeid)
Hegsbroveien 52, Lier kommune. Bolig og næring (pågående arbeid)
Gjellebekk Sør, Lier kommune. Næring. Mindre reguleringsendring (pågående arbeid)
Svinevoll Næringspark, Re kommune. Næring. Mindre reguleringsendring (pågående arbeid)
Fossveien 10, 12 og 16, Lier kommune. Boliger
Rudsmoen Kiwi, Kongsberg kommune. Næring
Moane Kiwi, Kongsberg kommune. Næring
Åmot sentrum – Stålfjæra, Modum kommune. Bolig og næring
Kiwi Kolbotn, Oppegård kommune. Bolig og næring
Utsikten I, Lier kommune. Boliger
Utsikten II, Lier kommune. Boliger
Kikkut, Drammen kommune. Boliger

Referanser

Alle kategorier